Κατασκευή WC ΑΜΕΑ

Στο εξωτερικό ογκολογικό ιατρείο του 251ΓΝΑ εκτελέσθηκαν εργασίες διαμόρφωσης κατάλληλου χώρου για την κατασκευή WC ΑΜΕΑ.