Κύρωση Προσωρινών Πινάκων Απασχόλησης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού ΣΜΥΑ και ΣΤΥΑ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

Αναρτήθηκαν στη Διαύγεια, οι Προσωρινοί Πίνακες Επιτυχόντων Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) και Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), με ΑΔΑ:6ΔΩ86-ΟΕΘ.

Δείτε εδώ τη σχετική απόφαση