Πιστοποίηση και Ανακαίνιση Ανελκυστήρων Νοσοκομείου

Κατά τα έτη 2017-2018 πραγματοποιήθηκαν εργασίες ανακαίνισης σε δώδεκα (12) ανελκυστήρες του 251ΓΝΑ, ενώ επίκειται η ανακαίνιση – αναβάθμιση άλλων έντεκα (11) [τέσσερις (4) με μέριμνα του Νοσοκομείου και επτά (7) στο πλαίσιο έργου της ΥΠΕΠΑ]. Όλοι οι ανελκυστήρες του νοσοκομείου έχουν πιστοποιηθεί για την καλή λειτουργία τους από τη Νομαρχία.