Πρακτική Εξέταση Υποψηφίων Χειριστών Μηχανημάτων ‘Εργου στην 110ΠΜ

Τη Δευτέρα 01 Οκτωβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε, στην 110 Πτέρυγα Μάχης (110ΠΜ), κατόπιν αιτήματος της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η πρακτική εξέταση υποψηφίων χειριστών μηχανημάτων έργου της 4ης Ειδικότητας Α & Β Ομάδας.

Η Μονάδα παραχώρησε το ανυψωτικό μηχάνημα τύπου «KEY LOADER», καθώς και το χώρο εξέτασης, στο πλαίσιο της διαχρονικά καλής σχέσης συνεργασίας μεταξύ της 110ΠΜ και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.