Σύνδεση του 251ΓΝΑ – ΚΑΙ με το ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ

Πραγματοποιήθηκαν οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την κατασκευή νέου δικτύου αποτελούμενο από οπτική ίνα για τη διασύνδεση του 251ΓΝΑ & του ΚΑΙ με το ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ, με το οποίο γειτνιάζει το Νοσοκομείο. Οι εν λόγω εργασίες συμβάλλουν στην εξασφάλιση δικτύου Internet υψηλής χωρητικότητας στο Νοσοκομείο και παράλληλα διάθεση του δικτύου Wi-Fi του Νοσοκομείου για παροχή δωρεάν διαδικτύου στους επισκέπτες του.