Το Σύνδρομο της Επαγγελματικής Εξουθένωσης

Το σύνδρομο της Επαγγελματικής Εξουθένωσης είναι μία ψυχολογική δυσλειτουργία που προκαλείται από έντονο εργασιακό στρες και έχει ως κατάληξη το άτομο να νοιώθει συναισθηματική εξουθένωση, αποπροσωποποίηση, και ολοένα χαμηλότερη την πεποίθηση ότι επιτυγχάνει τους στόχους του.

Διαβάστε περισσότερα στο άρθρο με τίτλο «Το Σύνδρομο της Επαγγελματικής Εξουθένωσης» στο περιοδικό «Η ΠΤΗΣΗ» τεύχος 201.