Τελετή Απονομής Πτυχίων στους Απόφοιτους της 6ης Εκπαιδευτικής Σειράς ΣΕΕ/ΣΔΙΕΠ/ΠΑ

Την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε στην 111 Πτέρυγα Μάχης (111ΠΜ), στην Αεροπορική Βάση Νέας Αγχιάλου, η τελετή απονομής των πτυχίων της 6ης Εκπαιδευτικής Σειράς του Σχολείου Εκπαιδευτών Εδάφους (ΣΕΕ), της Σχολής Διοίκησης και Επιτελών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΔΙΕΠ/ΠΑ).

Τα πτυχία στους τριάντα έξι (36) αποφοιτήσαντες απένειμε ο Υποδιοικητής της 111ΠΜ, Σμήναρχος (Ι) Δημήτριος Γιαννόπουλος.