Αναβάθμιση του Δορυφορικού Σταθμού Λήψης Αθηνών από την ΕΜΥ και τον EUMETSAT

H Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) σε συνεργασία με τον European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT) ολοκλήρωσαν την αναβάθμιση του δορυφορικού σταθμού λήψης Αθηνών, με την κατασκευή νέων κτιριακών υποδομών και την εγκατάσταση υπερσύγχρονων κεραιών λήψης. Πλέον είναι ο πρώτος σταθμός σε παγκόσμιο επίπεδο, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει δεδομένα από δορυφόρους πολικής τροχιάς δεύτερης γενιάς που αναμένεται να εκτοξευτούν από το 2022 και μετά.

Ο Δορυφορικός Σταθμός Αθηνών, που βρίσκεται στην 128 Σμηναρχία Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών, χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από τον ευρωπαϊκό Οργανισμό EUMETSAT και ανήκει στο δίκτυο των δορυφορικών σταθμών του οργανισμού, συμβάλλοντας στην ελαχιστοποίηση του χρόνου διάθεσης των μετεωρολογικών δεδομένων από δορυφόρους πολικής τροχιάς προς τον τελικό χρήστη.

Δορυφορικός Σταθμός της ΕΜΥ