Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 4/11/2018

Την Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018 στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2)  CL-415 και δύο (2)  CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Κάτω Σέτα Ευβοίας.

Εκτελέστηκαν 4 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 13 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από την Κάλυμνο στη Ρόδο.

Συμπληρώθηκαν 2,8 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.