Κύρωση Οριστικού Πίνακα Απασχόλησης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού ΣΜΥΑ-ΣΤΥΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2018-19

Σας ενημερώνουμε για την κύρωση του Οριστικού Πίνακα Απασχόλησης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) και της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019.