Κύρωση Προσωρινών Πινάκων Απασχόλησης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού ΣΥΔ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018- 2019

Αναρτήθηκαν στη Διαύγεια, οι Προσωρινοί Πίνακες Επιτυχόντων Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ), με ΑΔΑ: ΨΡΟΦ6-ΖΨ3.

Δείτε εδώ τη σχετική απόφαση