Απονομή Πτυχίων 133ης Εκπαιδευτικής Σειράς ΣΕΑΑ

Την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των πτυχίων της 133ης Εκπαιδευτικής Σειράς του Σχολείου Επιμόρφωσης Αξιωματικών εξ’ Ανθυπασπιστών (ΣΕΑΑ), στη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ), στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στο Τατόι και του εξ’ αποστάσεως τμήματος, στην 110 Πτέρυγα Μάχης (110ΠΜ).

Τα πτυχία απένειμαν ο Διοικητής ΔΑΕ, Υποπτέραρχος (Ι) Λαμπράκης Δημητρίου και ο Διοικητής της 110ΠΜ, Σμήναρχος (Ι) Απόστολος Χόρτης, αντίστοιχα.