Απονομή Πτυχίων της 1ηςΕΣ του Σχολείου Αεράμυνας Ανθυποσμηναγών (Ι), Έτους 2018

Την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε, στο Κέντρο Εκπαίδευσης Προσωπικού Αεράμυνας (ΚΕΠΑ), στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, η απονομή των πτυχίων αποφοίτησης της 1ης Εκπαιδευτικής Σειράς (ΕΣ) του Σχολείου Αεράμυνας Ανθυποσμηναγών (Ι), για το έτος 2018.

Τα πτυχία, στους είκοσι τέσσερις (24) αποφοιτήσαντες Ανθυποσμηναγούς, επέδωσε ο Διοικητής του ΚΕΠΑ, Σμήναρχος (ΕΑ) Ελευθέριος Πρέκας.