Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 51/18 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια «Ενός (1) Ενιαίου Συστήματος Κατάλυσης Αρρυθμιών του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου της Διεύθυνσης Παθολογικού Τομέα του 251 ΓΝΑ» – ΑΔΑ : 67ΖΡ6-7ΝΕ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια ενός (1) ενιαίου συστήματος κατάλυσης αρρυθμιών και των αναλωσίμων υλικών που απαιτούνται για ένα (1) έτος του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου της Διεύθυνσης Παθολογικού Τομέα του 251 ΓΝΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 275.696,77€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.