Διενέργεια Τεχνικού Διαλόγου – Εκπόνηση Τεχνικών Προδιαγραφών Συντήρησης Οπλικών Συστημάτων Α/Φ Μ2000/-5

Έχοντας υπόψη τις προβλέψεις των άρθρων 6 και 31 του ν.3978/11, προσκαλούμε σε ανοικτή, μη δεσμευτική συμμετοχή των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων σε τεχνικό διάλογο σχετικά με τα ακόλουθα αντικείμενα:

α.     Συντήρηση Οπλικού συστήματος AM-39 EXOCET BLOCK 2 της ΠΑ.

β.     Συντήρηση Οπλικού συστήματος R 550 MAGIC 2 της ΠΑ.

γ.      Συντήρηση Οπλικού συστήματος SCALP EG της ΠΑ.

δ.     Συντήρηση Οπλικού συστήματος MICA IR/RF της ΠΑ.