Φωτογραφίες από τα Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα από παιδιά του Επιστημονικού Συνδέσμου Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων ʺΝΙΚΗʺ – Victor Artant, την Μικτή Χορωδία Ενόπλων Δυνάμεων και την Μπάντα της ΠΑ, στον Αρχηγό ΓΕΑ