Φωτογραφίες από τα Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα από τη Μικτή Χορωδία Ενόπλων Δυνάμεων και την Μπάντα της ΠΑ, στον Αρχηγό ΓΕΑ