Τελετή Απονομής Πτυχίων στους Απόφοιτους της 1ης/2018 ΕΣ του Σχολείου Ανασχετήρων της 206ΠΑΥ

Την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε, στη 206 Πτέρυγα Αεροπορικών Υποδομών (206ΠΑΥ), η τελετή απονομής των πτυχίων αποφοίτησης της 1ης/2018 Εκπαιδευτικής Σειράς (ΕΣ) του Σχολείου Ανασχετήρων.

Την εκπαίδευση παρείχαν στελέχη της Κινητής Ομάδας Ανασχετήρων (ΚΟΑ) της 206ΠΑΥ και περιελάμβανε θεωρητική εκπαίδευση στη συντήρηση και λειτουργία των συστημάτων ανάσχεσης αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας και πρακτική άσκηση στην 114 Πτέρυγα Μάχης.

Τα πτυχία, στους εννέα (9) αποφοιτήσαντες, επέδωσε ο Διοικητής της 206ΠΑΥ, Ταξίαρχος (Μ) Γεώργιος Δρόσος.