Τελετή Απονομής Πτυχίων στους Απόφοιτους του Σχολείου Πρακτικής Εκπαίδευσης Ειδικότητας ΜΕ

Την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε στη 206 Πτέρυγα Αεροπορικών Υποδομών (206ΠΑΥ), η τελετή απονομής πτυχίων αποφοίτησης του Σχολείου Πρακτικής Εκπαίδευσης Νέων Ανθυποσμηναγών Ειδικότητας Μηχανικών Αεροπορικών Εγκαταστάσεων (ΜΕ) έτους 2018.

Το Σχολείο διήρκησε από τις 27 Αυγούστου έως και τις 13 Δεκεμβρίου 2018 και περιελάμβανε θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις και επίδειξη εργασιών συλλογής στοιχείων για εκπόνηση μελετών στην 112 Πτέρυγα Μάχης, διαγράμμισης και πλήρωσης αρμών εστρωμμένων επιφανειών στην 359 Μοίρα Αεροπορικής Εξυπηρέτησης Δημοσίων Υπηρεσιών και συντήρησης στους ανασχετήρες συρματοσχοίνου και διχτύου της 114 Πτέρυγας Μάχης.

Τα πτυχία στους έξι (6) αποφοιτήσαντες Ανθυποσμηναγούς, επέδωσε ο Διοικητής της 206ΠΑΥ, Ταξίαρχος (Μ) Γεώργιος Δρόσος.