Ετήσια Σύσκεψη Management Review του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας της 206ΠΑΥ

Την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019, πραγματοποιήθηκε, στην 206 Πτέρυγας Αεροπορικών Υποδομών (206ΠΑΥ), η ετήσια σύσκεψη Management Review του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας της Μονάδας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του διεθνώς αναγνωρισμένου προτύπου ISO 50001:2011, σηματοδοτώντας την επιτυχή ολοκλήρωση του 1ου πλήρους ετήσιου κύκλου ανάπτυξης και εφαρμογής του Συστήματος.

Στη σύσκεψη, υπό την προεδρία του Διοικητή της Μονάδας και επικεφαλής του Συστήματος, Ταξίαρχου (ΜΕ) Γεωργίου Δρόσου, παρουσιάστηκε η πορεία εφαρμογής του έως σήμερα και αποφασίστηκαν οι δράσεις που θα υλοποιηθούν κατά το τρέχον έτος για τη βελτιστοποίηση του.

Το υπόψη Σύστημα αντιμετωπίζει ολιστικά τη διαχείριση και εξοικονόμηση ενέργειας που καταναλώνεται στο σύνολο των εγκαταστάσεων και υποδομών της Μονάδας. Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Defense Energy Manager Course» του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (EΟΑ), μέσω του οποίου παρασχέθηκε η απαραίτητη εκπαίδευση. Το εν λόγω Σύστημα αναπτύχθηκε και εφαρμόζεται αποκλειστικά με ίδια μέσα της Μονάδας, καθιστώντας έτσι το εγχείρημα πιλοτικό για την Πολεμική Αεροπορία.