Φωτογραφίες από την 1η Συνεδρίαση του ΑΑΣ Έτους 2019 στη Σχολή Ικάρων