Φωτογραφίες από την Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΑ στην 360ΜΕΑ