Μνημόνιο Συνεργασίας του ΓΕΑ και της ΓΕΓΚΑΔ για την Παραχώρηση των Συστημάτων «ΙΡΙΔΑ» και «HRM»

Την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019, υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας από τον Υπαρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), Υποπτέραρχο (Ι) Συμεών-Χαράλαμπο Ψιμούλη, και τη Γενική Γραμματέα Καταπολέμησης Διαφθοράς, κα. Αναστασία Ξεπαπαδέα, για τη διάθεση και άμεση λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης εγγράφων «ΙΡΙΔΑ» και του συστήματος διαχείρισης προσωπικού «HRM», στη Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης Διαφθοράς (ΓΕΓΚΑΔ).

Το σύστημα «ΙΡΙΔΑ», έχει αναπτυχθεί από προσωπικό του Κέντρου Μηχανογράφησης του ΓΕΑ και λειτουργεί επιτυχώς, από την 1η Φεβρουαρίου 2016, σε όλα τα επίπεδα διοίκησης της Πολεμικής Αεροπορίας.