Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 1/2/2019

Την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019 στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 νεογνό από τη Ρόδο στο Ηράκλειο.

Συμπληρώθηκαν 3,6 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.