Δημόσιος Επαναληπτικός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός του ΜΤΑ για την Εκμίσθωση προς Εκμετάλλευση 648 Ελαιοδένδρων Α/Δ Τυμπακίου

Ανακοινώνεται ότι την 22-02-2019 ημέρα Παρασκεύη και ώρα 11:00.πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΚΕΔΑ Τυμπακίου, δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προ-σφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση 648 ελαιοδένδρων από τους ελεύθερους χώρους Α/Δ Τυμπακίου, για χρονικό διάστημα από 01.02.2019 μέχρι 31.01.2023, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.