Εξόφληση Υπολοίπου Δανείου από το Καταβληθησόμενο Εφάπαξ Βοήθημα

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση του ΜΤΑ