Φωτογραφίες από τη Συνάντηση του Αρχηγού ΓΕΑ με τον ΑΚΑΜ της Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου