Τελετή Απονομής Πτυχίων στους Απόφοιτους της 1ης Περιφερειακής Εκπαιδευτικής Σειράς ΣΕΕ

Την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019, πραγματοποιήθηκε στην 120 Πτέρυγα Αεροπορικής Εκπαίδευσης, η τελετή απονομής πτυχίων αποφοίτησης στους σπουδαστές της 1ης Περιφερειακής Εκπαιδευτικής Σειράς του Σχολείου Εκπαιδευτών Εδάφους (ΣΕΕ).

Τα πτυχία στους τριάντα έξι (36) αποφοιτήσαντες απένειμε ο Διοικητής της Μονάδας, Σμήναρχος (Ι) Χρήστος Πεταλάς.