6η Ετήσια Σύσκεψη «Think Tank Forum 2019» στο ΚΕΑΤ

Από την Τρίτη 26 έως και την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Αεροπορικής Τακτικής (ΚΕΑΤ), η 6η ετήσια σύσκεψη «Think Tank Forum 2019».

Η εν λόγω σύσκεψη διοργανώνεται από το ΝΑΤΟϊκό Κέντρο Αριστείας Joint Air Power Competence Centre (JAPCC).

Σκοπός της σύσκεψης ήταν η αλληλοενημέρωση και ανταλλαγή ιδεών μεταξύ εθνικών οντοτήτων των κρατών – μελών της Συμμαχίας που συμμετέχουν στο JAPCC, οι οποίες συντελούν στη μετεξέλιξη του αντίστοιχου εθνικού και συμμαχικού δόγματος του Joint Air & Space Power.