Διακήρυξη διαπραγμάτευσης της ΥΠ/ΠΑ υπ΄ αριθμ. Δ.8/19 για την «Αναβάθμιση Ηλεκτρονικών Συστημάτων για Αφος G-V» – ΑΔΑ : 617Σ6-1ΜΜ .

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) ανακοινώνει ότι διενεργεί Διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, με την εταιρεία “GULFSTREAM” για την «Αναβάθμιση Ηλεκτρονικών Συστημάτων (AVIONICS UPGRADE) για Αφος G-V».

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ : 617Σ6-1ΜΜ