Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ΄ αριθμ. 02 /19 της 116ΠΜ για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων – Πουλερικών για Ανάγκες Τροφοδοσίας – Λέσχης με ΑΔΑ: Ω5Θ36-4Υ1

Η 116 ΠΜ ΠΡΟΚΗΡΎΣΣΕΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ & ΛΕΣΧΗΣ 116Π.Μ.

Η ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΉΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΜΕ ΑΔΑ:  Ω5Θ36-4Υ1