Εκπαιδευτική Επίσκεψη της ΣΜΥΑ στην 206ΠΑΥ

Την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019, οι Δόκιμοι της Ιης Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), ειδικότητας Συντηρητών Αεροπορικών Εγκαταστάσεων, πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στη 206 Πτέρυγα Αεροπορικών Υποδομών (206ΠΑΥ), όπου τους υποδέχτηκε ο Διοικητής της Μονάδας, Ταξίαρχος (Μ) Γεώργιος Δρόσος.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους οι Δόκιμοι ενημερώθηκαν για τη λειτουργία του Τμήματος Εργαστηριακών Δοκιμών και τη σημασία του στον ποιοτικό έλεγχο των έργων της Πολεμικής Αεροπορίας και εκτέλεσαν εργαστηριακές ασκήσεις στο πλαίσιο της πρακτικής τους εκπαίδευσης, υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη του επιστημονικού προσωπικού του Τμήματος.