Εκπαιδευτική Επίσκεψη της ΣΤΥΑ στη 206ΠΑΥ

Την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019, οι Δόκιμοι της ΙΙΙης τάξης της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), ειδικότητας Συντηρητών Αεροπορικών Εγκαταστάσεων, πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στη 206 Πτέρυγα Αεροπορικών Υποδομών (206ΠΑΥ), όπου τους υποδέχτηκε ο Διοικητής της Μονάδας, Ταξίαρχος (Μ) Γεώργιος Δρόσος.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους οι Δόκιμοι εκτέλεσαν εργαστηριακές ασκήσεις στο πλαίσιο του μαθήματος «Τεχνική Νομοθεσία και Κοστολόγηση Έργων», υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη του επιστημονικού προσωπικού του Τμήματος Μελετών Έργων της Διεύθυνσης Κατασκευών της 206ΠΑΥ και ενημερώθηκαν για τη λειτουργία του Τμήματος και τη σημασία του στη σύνταξη μελετών έργων της Πολεμικής Αεροπορίας.