Επίσκεψη του ΣΑΙ στην 111ΠΜ

Την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019, οι σπουδαστές της 51ης Σειράς του Σχολείου Αεροπορικής Ιατρικής (ΣΑΙ), επισκέφθηκαν την 111 Πτέρυγα Μάχης (ΠΜ), στο πλαίσιο προγραμματισμένου εκπαιδευτικού ταξιδιού.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι σπουδαστές ενημερώθηκαν για το έργο και την αποστολή της 330 Μοίρας, καθώς και για την Υγειονομική Υπηρεσία της Μονάδας.