Μνημόνιο Συνεργασίας του ΓΕΑ και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τη διάθεση του Συστήματος «ΙΡΙΔΑ»

Την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019, υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ) και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, για τη διάθεση του συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων «ΙΡΙΔΑ», για χρήση από το Εθνικό Αστεροσκοπείο.

Η συμφωνία υπεγράφη από τον Υπαρχηγό του ΓΕΑ, Υποπτέραρχο (Ι) Ιωάννη Γκοντικούλη και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντή του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Καθηγητή Εμμανουήλ Πλειώνη και η λειτουργία του συστήματος αναμένεται να ξεκινήσει τους επόμενους μήνες.

Το σύστημα ΙΡΙΔΑ έχει αναπτυχθεί από το Κέντρο Μηχανογράφησης του ΓΕΑ και χρησιμοποιείται επί τρία (3) έτη στο σύνολο των Μονάδων της Πολεμικής Αεροπορίας, επιτυγχάνοντας σημαντικά επιχειρησιακά οφέλη, ελάττωση της γραφειοκρατίας και εξοικονόμηση πόρων. Το σύστημα ΙΡΙΔΑ έχει ήδη εγκατασταθεί και λειτουργεί και σε άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς του Δημοσίου Τομέα.