Απονομή Πτυχίων 135ης Εκπαιδευτικής Σειράς ΣΕΑΑ

Την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019, πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των πτυχίων της 135ης Εκπαιδευτικής Σειράς του Σχολείου Επιμόρφωσης Αξιωματικών εξ’ Ανθυπασπιστών (ΣΕΑΑ), στη Σχολή Διοίκησης και Επιτελών Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΔΙΕΠ/ΠΑ), στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στο Τατόι και του εξ’ αποστάσεως τμήματος, στην 350 Πτέρυγα Κατευθυνόμενων Βλημάτων (350ΠΚΒ).

Τα πτυχία απένειμαν ο Επιτελάρχης της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης, Ταξίαρχος (Ι) Ζαχαρίας Γρίβας και στην 350ΠΚΒ ο Υποδιοικητής της ΣΔΙΕΠ/ΠΑ, Σμήναρχος (Ι) Αθανάσιος Τζατζάς.