Διάθεση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων «ΙΡΙΔΑ» σε Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Την Τετάρτη 10 Απριλίου 2019, υπεγράφη τριμερής συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), του Υπουργείου Εσωτερικών και φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σκοπό τη λειτουργία του Πληροφορικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων «ΙΡΙΔΑ» στους υπόψη φορείς.

Οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που μετέχουν στη συνεργασία και στους οποίους, το επόμενο χρονικό διάστημα, θα πραγματοποιείται καθολική χρήση του συστήματος «ΙΡΙΔΑ» είναι:

  • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
  • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
  • Δήμος Αγίας Βαρβάρας
  • Δήμος Δωρίδος
  • Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης
  • Δήμος Ιλίου
  • Δήμος Καστοριάς
  • Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης
  • Δήμος Φαρκαδόνας
  • Δήμος Χίου