Εκπαιδευτική Επίσκεψη της ΣΤΥΑ και της ΣΜΥΑ στην 206ΠΑΥ

Την Πέμπτη 4 Απριλίου 2019, οι Δόκιμοι της ΙΙΙης τάξης της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) και της ΙΙης τάξης της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), ειδικότητας Συντηρητών Αεροπορικών Εγκαταστάσεων (ΣΑΕ), πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στη 206 Πτέρυγα Αεροπορικών Υποδομών (206ΠΑΥ), όπου τους υποδέχτηκε ο Διοικητής της Μονάδας, Ταξίαρχος (Μ) Γεώργιος Δρόσος.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους οι Δόκιμοι εκτέλεσαν εργαστηριακές ασκήσεις στο πλαίσιο των μαθημάτων «Τεχνική Νομοθεσία και Κοστολόγηση Έργων» και «Στοιχεία Εδαφομηχανικής – Θεμελιώσεις», υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη του επιστημονικού προσωπικού του Τμήματος Δημοπρασιών της Διεύθυνσης Κατασκευών και του Τμήματος Εργαστηριακών Δοκιμών της 206ΠΑΥ.