Φιλοξενία του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων «ΙΡΙΔΑ» στις υποδομές G-Cloud της ΓΓΠΣ

Την Τετάρτη 10 Απριλίου 2019, υπεγράφη Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Υπαρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Υποπτέραρχου (Ι) Ιωάννη Γκοντικούλη και του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), κ. Πέτρου Τριάρχη, με σκοπό τη φιλοξενία του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων «ΙΡΙΔΑ», στις υποδομές του Government Cloud (G-Cloud) της ΓΓΠΣ, επ’ ωφελεία φορέων του Δημόσιου Τομέα.