Τελετή Απονομής Πτυχίων στους Απόφοιτους του 1ου Σχολείου Θυρών Καταφυγίων της 206ΠΑΥ

Την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019, πραγματοποιήθηκε στη 206 Πτέρυγα Αεροπορικών Υποδομών (206ΠΑΥ) η τελετή απονομής πτυχίων αποφοίτησης του 1ου Σχολείου Θυρών Καταφυγίων έτους 2019.

Το σχολείο διήρκησε δύο (2) εβδομάδες, την εκπαίδευση παρείχαν στελέχη της Κινητής Ομάδας Συντήρησης Θυρών Καταφυγίων (ΚΟΣΘΚ) της 206ΠΑΥ και περιελάμβανε θεωρητικά και πρακτικά αντικείμενα επί διαδικασιών συντήρησης Θυρών Καταφυγίων 1ης, 2ης και 3ης γενιάς, Θυρών Υποστέγων Αεροσκαφών, καθώς και χρήσης σχετικών υδραυλικών εργαλείων.

Τα πτυχία στους δέκα (10) αποφοιτήσαντες, επέδωσε ο Διοικητής της 206ΠΑΥ, Ταξίαρχος (Μ) Γεώργιος Δρόσος.