Υγειονομικές Εξετάσεις Υποψηφίων Σπουδαστών ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους 2019-20

Οι υποψήφιοι σπουδαστές/στριες ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2019-20, που είναι δικαιούχοι και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν στο 251ΓΝΑ τις προβλεπόμενες από την υπ’ αριθμ. 18/2019 Εγκύκλιο Διαταγή ΥΕΘΑ υγειονομικές εξετάσεις, να επικοινωνήσουν έγκαιρα με τη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου (τηλ. 210 7463300), για τον προγραμματισμό της ημερομηνίας των εξετάσεων.