Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 30/5/2019

Την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019 στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 παιδί καιi 1 ασθενή από τα Ψαρά και τη Μυτιλήνη στη Χίο και στο Στρατόπεδο Σακέτα.

Συμπληρώθηκαν 3,6 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.