Εκπαίδευση Προσωπικού του Εργοστάσιο ΜΜ & ΕΕ Αράξου σε θέματα Πρώτων Βοηθειών και ΚΑΑ από τον ΕΕΣ

Από τη Δευτέρα 20 έως και την Τετάρτη 22 Μαΐου 2019, πραγματοποιήθηκε στο Εργοστάσιο Μεταφορικών Μέσων και Επίγειου Εξοπλισμού (Εργοστάσιο ΜΜ & ΕΕ), στην Αεροπορική Βάση Αράξου, εκπαίδευση σε θέματα Πρώτων Βοηθειών και Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΚΑΑ) από Εκπαιδευτές του Περιφερειακού Τμήματος Πατρών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, (ΕΕΣ), στο πλαίσιο της συνεργασίας της Πολεμικής Αεροπορίας με τον ΕΕΣ.

Σκοπό της εκπαίδευσης ήταν η αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών στο χώρο της εργασίας έως ότου φτάσει εξειδικευμένη βοήθεια και την παρακολούθησαν είκοσι ένα (21) στελέχη της Μονάδας.