Φωτογραφίες από τη Συμμετοχή του Αρχηγού ΓΕΑ στην EURAC 2019