Φωτογραφίες από την Επίσκεψη του Αρχηγού ΓΕΑ στην 359ΜΑΕΔΥ και στην 112ΠΜ