Φωτογραφίες από την Παρουσία Αρχηγού ΓΕΑ στην Τελετή Αλλαγής του Διοικητή AIRCOM, USAFE και AFAFRICA