Συμμετοχή Αρχηγού ΓΕΑ στην EURAC 2019 – ΑΤ025/2019

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Ανακ. 025/2019
Αθήνα, 13 Μαΐου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Συμμετοχή Αρχηγού ΓΕΑ στην EURAC 2019

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Μπλιούμης, συμμετείχε στο ετήσιο συνέδριο των Αρχηγών Πολεμικών Αεροποριών των χωρών της Ευρώπης (European Air Chiefs’ Conference – EURAC), που πραγματοποιήθηκε στο Salzburg της Αυστρίας, από την Τετάρτη 8 έως και την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019.

Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν στoν ρόλο και στη σημασία της στοχευμένης επικοινωνίας, στη διαφήμιση ως πολλαπλασιαστή ισχύος, στη χρήση των νέων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στις επιχειρήσεις και σε διάφορα θέματα προσωπικού.

Αντισμήναρχος (Ι) Κωνσταντίνος Γκουμάτσης
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ