Τακτική Ανασκόπηση Δραστηριοτήτων Χημείων, ΕΦΑΕ και ΜΚΕ Έτους 2019

Την Τετάρτη 29 και την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019, πραγματοποιήθηκε, στη Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ), η Τακτική Ανασκόπηση Δραστηριοτήτων Χημείων, Εργαστηρίων Φασματοσκοπικής Ανάλυσης Ελαίου (ΕΦΑΕ), καθώς και Συνεργείων Μη Καταστροφικών Ελέγχων (ΜΚΕ), η οποία διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας της Διοίκησης με συμμετοχή εκπροσώπων από όλες τις Μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), καθώς και εκπροσώπων του Στρατού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού.

Σκοπός της ανασκόπησης ήταν ο απολογισμός του έργου, η αλληλοενημέρωση του προσωπικού, η ανάλυση τεχνικών θεμάτων, η προβολή εισηγήσεων και προβληματισμών, καθώς και η παροχή κατευθυντηρίων οδηγιών με γνώμονα τη μεγιστοποίηση της συμβολής των δραστηριοτήτων Χημείων – ΕΦΑΕ – ΜΚΕ στο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας της ΠΑ.

Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Διευθυντής του Γ’ Κλάδου της ΔΑΥ, Ταξίαρχος (Μ) Κωνσταντίος Κλενιάτης, ο οποίος έδωσε κατευθύνσεις και υπογράμμισε τη συμβολή όλων των εργαστηρίων στην αποστολή της ΠΑ.