Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 12/6/2019

Την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Λυσιμάχεια Αιτωλοακαρνανίας.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 3,6 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στο Μαίναλο Αρκαδίας.

Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκαν  1,3 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 νεογνό από τη Μυτιλήνη στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από την Κω στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) AB-205 μετέφερε 1 ασθενή από την Κέρκυρα στα Ιωάννινα.

Συμπληρώθηκαν 6,5 ώρες πτήσης σε 3 αποστολές.