Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 14/6/2019

Την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Γεράνεια Όρη.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 3 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Τρίπολη, στα Μέθανα και στους Αγίους Θεοδώρους.

Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκαν  1,5 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 παιδί από την Ελευσίνα στη Ρώμη.
  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 ασθενή από τη Ζάκυνθο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 παιδί από τη Μύκονο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 9,3 ώρες πτήσης σε 3 αποστολές.